Navigáció átugrása.
Címlap  

 

Az Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központjának (ECML – CELV) Magyarországi Kontaktpontja az OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban működik.

Célunk az, hogy minél több hazai nyelvtanár, tanárképző ismerkedjen meg a mi segítségünkkel is az Európa Tanács nyelvpolitikájával, nyelvoktatás-politikájával, és a grazi központnak ezek végrehajtása érdekében kifejtett tevékenységével.

Az Élő Nyelvek Európai Központja 2005-ben volt 10 éves. Magyarország 1995-től, tehát gyakorlatilag a kezdetektől vesz részt a Központ munkájában. Napjainkig mintegy 250 hazai nyelvpedagógus vett részt ECML szemináriumon vagy konferencián. Mondhatnánk, hogy ez nem nagy szám! Ha azonban e számot úgy tekintjük, hogy mintegy 250 lehetséges multiplikátorral bővült a korszerű nyelvtanulás-nyelvoktatás ismereteinek terjesztői hálózata, elégedettek lehetnénk. Nem vagyunk azok! Elsősorban azért nem, mert e lehetőséget mindeddig csak részben használtuk ki.

A Kontaktpont fő feladata éppen ezért az, hogy - túl a grazi központ munkájának ismertetésén – valóságos és virtuális helyet adjon a hazai nyelvpedagógia megújulását akaró szakértőknek tanulmányok megismertetésére, viták, ankétok, képzések lebonyolítására.

Igyekszünk rendszeresen felhívni a figyelmet olyan aktualitásokra, amelyek meghatározóak lehetnek a hazai nyelvoktatás-politika alakítására is.Boldizsár Gábor
az Élő Nyelvek Európai Központja
Igazgatótanácsának tagja