Navigáció átugrása.
Címlap  

Pedagógus-továbbképzés

opkm.jpg
Időpont: 
2008 dec 1
Helyszín: 
OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - 1089 Bp., Könyves K. krt. 40.
Szervező intézmény: 
Kontaktpont
Európai trendek – magyar eredmények a nyelvtanításban
Pedagógus-továbbképzés az Élő Nyelvek Európai Központja (ECML) Magyarországi Kontaktpont szervezésében nyelvtanárok számára
Időpont:2008. december 1. 9h -15h
Helyszín:  OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Budapest VIII. Könyves Kálmán krt. 40.
  
PROGRAM 
Furka Ildikó: A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése
A kutatás kiindulópontja az, hogy még a magas nyelvi tudással és készségekkel rendelkező nyelvtanulók sem mindig képesek a célkultúra elvárásainak megfelelően viselkedni. Az előadás a középiskolai tanulók íráskészségének retorikai és kulturális jártasságát vizsgálta két szorosan összefüggő műfaj - a szakmai önéletrajz (CV) és a motivációs levél (ML) – kapcsán szövegnyelvészeti és kulturális értékorientáció szempontjából. A korpuszt magyar diákok angolul írt önéletrajzaiból és motivációs leveleiből állítottam össze. 
            Soproni Zsuzsa: Okos(k)odás - A nyelvtanárok szakmai fejlődése.
A beszámoló első fele betekintést nyújt a témában eddig végzett kvalitatív, interjúalapú és kvantitatív/internetes felmérésem eddigi eredményeibe, és a második részben alkalom kínálkozik a gyakorlati tapasztalatok és technikák megosztására a résztvevőkkel. 
           Barabás László: „Melyik út megyen itt Budára” – Az idegen nyelvek tanulásának sorrendjéhez
Magyarország is elkötelezte magát azon EU-ajánlás mellett, amely szerint a cél az anyanyelv mellett két idegen nyelv elsajátítása. Ezen nyelvek tanulási sorrendjének tudatos megválasztásával az elért eredményeket fokozhatjuk, illetve mérsékelhetjük. Az előadás néhány ország példáján és kutatási eredmények alapján megfontolásra javasol a jelenlegitől általában eltérő sorrendet Magyarország számára. 
              Fischer Márta: Fordítás a nyelvoktatásban – miért, mit, hogyan?
A fordítás nemcsak önálló szakma (és immáron tudomány), hanem egy olyan eszköz is, amelynek fontos szerepe lehet a nyelvi készségek fejlesztésében. Az előadás ezért egyrészt bemutatja a fordítási tevékenység nehéz és szép oldalait, illetve a nyelvoktatásban is jól hasznosítható tudományos eredményeket. Másrészt rámutat arra, hogy a fordítás mind a két nyelv közötti különbség, mind az anyanyelv tudatosításának eszköze is lehet. A fordítóképzésből vett példákkal áttekintjük, hogyan hasznosíthatók ezek az ismeretek és módszerek a nyelvoktatásban.    
             Heitzmann Judit: Az osztálytermi motiváció néhány aspektusa.
Az előadás egy gimnáziumi angolos csoport körében végzett hosszú távú kutatásról számol be. A diákok szemszögéből vizsgálja a tanórai folyamatokat: elemzi a tananyag és a tanítási módszerek motiváló hatását. Az eredményekből kiolvasható a tanár meghatározó szerepe és a tanulócsoport cél- és normarendszerének hatása.        
               Szabó Éva: A tanítás tervezése tanári szemszögből - egy PhD kutatás eredményei.
Az előadás egy kutatás eredményeit foglalja össze, melynek során arra próbáltam választ keresni, hogy néhány, a tanítás kutatása iránt érdeklődő általános és középiskolai angoltanár mit tart a legfontosabbnak, mikor tervez. Ebből kiindulva célom a tervezés tanításának újragondolása volt, különös tekintettel a módszertanoktatás során észlelt problémák megoldására. A tanárképzés számára fontos üzenet, hogy a múltbeli tanulói tapasztalatok,  a csoportkohézió és a tanulói kooperáció erősítése komoly hatást gyakorolnak a tanárok tervezési szokásaira.   

 

 A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezést a kontaktpont@opkm.hu címen várják munkatársaink, Cziráky Nelli és Csillag Beáta 2008. november 25-ig.

A továbbképzés beszámítható a kötelező pedagógus-továbbképzésbe, a részvételről  tanúsítványt állítunk ki!